Společnost HT-design, s. r. o., z Krásna nad Kysucou už třináct let vyrábí exkluzivní krbové vložky a krbová kamna, které nacházejí uplatnění v rodinných domech, hotelech či reprezentačních prostorách firem a institucí po celé Evropě. Kysucký výrobce je ukázkovým příkladem toho, jak se na náročném trhu může prosadit výrobce s originálním nápadem a vlastním technologickým know-how.

Slovensko-belgické partnerství

Výroba společnosti se zpočátku soustředila na dva typy krbových vložek na dřevo. Měsíčně dokázala vyrobit přibližně 40 kusů, které prostřednictvím belgické obchodní společnosti exportovala především do zemí Beneluxu.

V souvislosti s rychle rostoucí poptávkou po kvalitních výrobcích poskytl belgický partner firmě HT-design finanční pomoc a ta mohla začít rychle růst. Její nabídka se postupem času začala rozšiřovat.

Všechny výrobky jsou přitom výsledkem vlastního vývoje. HT-design vyrábí několik desítek typů krbových kamen a vložek na dřevo a na plyn.

HT-design disponuje konstrukční kanceláří i zkušební laboratoří. V minulém roce firma vyrobila 5200 kusů topných těles, z nichž přibližně 90 % bylo určených pro export, zbytek představoval český a slovenský trh. Jak vysvětluje Ing. Anton Sulovec, jednatel společnosti HT-design, s. r. o., „naše krbové vložky nepatří mezi laciné zboží, právě naopak. Kvalitní materiály, vlastní vývoj a konstrukce, propracovaný design i 8letá záruka, kterou poskytujeme na naše výrobky, nás řadí mezi výrobce exkluzivních zařízení. S dodávkami na český a slovenský trh jsme začali až poté, co nás zájemci z těchto zemí začali oslovovat přes našeho belgického partnera.“ V roce 2009 proto vznikla společnost HT-design Centrale Europe, s. r. o., která zastřešuje obchodní aktivity v Česku a na Slovensku, a následně byl otevřen showroom krbů v Žilině, kde si mohou zájemci prohlédnout tyto kvalitní produkty funkčně zabudované.

Rekonstruované výrobní prostory společnosti HT-design se nacházejí v původním průmyslovém areálu v Krásně nad Kysucou, kde dříve působily Kysucké dřevařské závody a podnik Drevina. Dřevařskou výrobu tak nahradilo ryze strojařské řemeslo.

Z expedičního skladu v Krásně nad Kysucou jsou exkluzivní krby zdejšího výrobce prostřednictvím belgického obchodního partnera vyváženy do celé Evropy

Výrobní proces: od plechové tabule k designovému krbu

Základním materiálem na výrobu krbových vložek a kamen je nerezový ocelový plech s normovanými vlastnostmi vhodnými pro topná tělesa. V případě HT-designu jde o jednu z hlavních tuzemských surovin použitých při výrobě. Kalná skla, těsnění, izolační materiály krbové komory nebo speciální barvy firma dováží z celé Evropy.

Výroba krbových vložek je rozdělena do samostatných technologických procesů na různých pracovištích. V prvním kroku jsou plechové tabule rozřezány laserem na jednotlivé části. Řezání předchází tvorba 3D modelu topného tělesa v konstrukční kanceláři, jeho rozvinutí na jednotlivé součásti a výběr softwarového algoritmu pro plně automatizované řezací stroje.

Následuje ohýbání rovinných částí. Ohraňovací lisy vytvoří z rovinných plechových dílců prostorové prvky topného tělesa, které jsou následně spojovány do větších celků bodovým svářením, které dokončí svařovací roboti. Jednotlivé prvky se zbaví nečistot a následuje povrchová úprava barvou.

Nejnovějším přírůstkem v technologickém vybavení firmy je CNC hydraulický ohraňovací lis TruBend 5170. Dokáže pracovat s lisovací silou až 1700 kN. Je vybavený robotickou rukou, která obsluze usnadňuje manipulaci s těžšími prvky větších krbových vložek. Na vnější a viditelné prvky vložek se elektronicky nanáší prášková barva, která je po vypálení vysoce otěruvzdorná. Jádro tělesa se stříká tekutou barvou, která sice zaschne při výrobě, ale k jejímu finálnímu vypálení dojde až při prvním zatopení v krbové vložce či kamnech. Upravené plechové díly se následně kompletují na montážním pracovišti. Do zhotovené krbové komory se vsadí izolace, v případě plynových zařízení i hořák, do konstrukce se doplní kalené sklo, těsnění a prvky elektronické regulace. Hotová krbová vložka před zabalením projde výstupní kontrolou a připraví se na expedici.

Energetická účinnost topných těles

Jak říká Ing. Anton Sulovec, energetická účinnost krbové vložky či kamen je především otázkou optimálního návrhu a co nejdokonalejší konstrukce. HT-design ve své projektové kanceláři vyvíjí vlastní konstrukční řešení tepelných těles. „Doposud máme na svém kontě sedm patentů na ochranu konstrukce námi vyráběných tepelných těles. Účinnost našich krbů se obvykle pohybuje okolo 80 %.“ Vybrané typy krbů z produkce HT-design jsou speciálně navrženy pro nízkoenergetické stavby s menší potřebou tepla na topení. Rám dvířek krbové vložky je v takovém případě umístěn dopředu před sklo (řada výrobků Brilant). Bod prostupu tepla je tak posunut dále od ohniska a díky tomu lze krbovou vložku utěsnit více, než požaduje norma. Zcela originální je také řešení hořáků plynových krbů od slovenského výrobce, kde rozdělení hořáku na tři samostatně regulovatelné části umožňuje lepší modulaci výkonu topného tělesa.

K energetické účinnosti krbových vložek a kamen HT-design významně přispívá i skutečnost, že firma disponuje vlastní zkušební laboratoří. Díky ní může kontinuálně zdokonalovat konstrukční řešení svých výrobků během jejich vývoje a zároveň testovat všechny parametry vyvíjených prototypů ještě před oficiálním zkušebním procesem a certifikací. HT-design úzce spolupracuje s Katedrou energetické techniky Strojní fakulty Žilinské univerzity. Ta pro něj mimo jiné připravuje podklady pro certifikaci nových výrobků. „Žilinská univerzita má oprávnění realizovat zkoušky topných zařízení. Dovezeme jim náš výrobek, oni zjistí, zda odpovídá příslušným slovenským – dnes už vlastně jednotným evropským – normám, a vystaví protokoly o testech, na základě kterých Technický zkušební ústav v Piešťanech vydá pro výrobek certifikát o tom, že je způsobilý pro umístění na trh,“ vysvětluje Ing. Sulovec.